Tập tin : Vatican.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-Vatican.jpg
650x487 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com