Tập tin : Vatican_City_map_FR.png
Bản đồ-Thành Vatican-Vatican_City_map_FR.png
2888x2230 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org