Tập tin : Tunisia-Map.jpg
Bản đồ-Tunis-Tunisia-Map.jpg
1276x1618 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : www.mappery.com