Tập tin : tunisia_pol_1990.jpg
Bản đồ-Tunis-tunisia_pol_1990.jpg
1061x1264 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : images.nationmaster.com