Tập tin : tunis-map1.jpg
Bản đồ-Tunis-tunis-map1.jpg
1238x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com