Tập tin : tunis-map1.jpg
Bản đồ-Tunis-tunis-map1.jpg
3540x4575 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : terryking.us