Tập tin : 11.jpg
Bản đồ-Ulaanbaatar-11.jpg
1600x808 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ulaanbaatar
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com