Tập tin : 0.png
Bản đồ-Ulaanbaatar-0.png
1266x2000 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Ulaanbaatar
Quyền tác giả : www.mappedplanet.com