Tập tin : mg-map.gif
Bản đồ-Ulaanbaatar-mg-map.gif
323x634 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Ulaanbaatar
Quyền tác giả : travel.state.gov