Tập tin : Map_of_Victoria.gif
Bản đồ-Victoria-Map_of_Victoria.gif
692x490 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com