Tập tin : 37654_victoria_1m_groundwater.jpg
Bản đồ-Victoria-37654_victoria_1m_groundwater.jpg
1900x2621 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : er-info.dpi.vic.gov.au