Quốc kỳ Guinée

Quốc kỳ Guinée
Quốc kỳ Guinée (Drapeau de la Guinée) với ba vạch đứng đỏ - vàng - Lục đều nhau.

Quốc kỳ Guinea được thông qua vào ngày 10 tháng 11 năm 1958.

Những màu sắc của lá cờ được chuyển thể từ những bức ảnh của Rassemblement Démocratique Africain, phong trào chiếm ưu thế vào thời độc lập.

Những màu sắc này lần lượt xuất phát từ những bức ảnh của Ghana, lần đầu tiên được thông qua vào năm 1957.

Sekou Toure, Tổng thống đầu tiên của Guinea, là một cộng sự chặt chẽ của Kwame Nkrumah, cựu chủ tịch của Ghana.

Quốc kỳ
Quốc kỳ Guinée
Quốc gia - Ghi-nê (Guinea)

Warning: getimagesize(/Image/Map/MP2420477.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/article.php on line 532


Vùng lân cận - Quốc gia
  •  Bờ Biển Ngà 
  •  Ghi-nê Bít xao 
  •  Liberia 
  •  Mali 
  •  Sierra Leone 
  •  Xê-nê-gan