Quốc kỳ - Thế giới

Quốc kỳ
Quốc kỳ (chữ Hán: 國旗, nghĩa: "Lá cờ của Quốc gia") là loại cờ được dùng làm biểu trưng cho 1 quốc gia.

Những công trình công cộng và tư nhân như trường học và cơ quan chính phủ thường treo quốc kỳ.

Ở 1 vài nước, quốc kỳ chỉ được treo ở những công trình phi quân sự vào những ngày treo cờ cụ thể.

Có ba loại quốc kỳ phân biệt để sử dụng trên đất liền, và ba loại để sử dụng trên biển, mặc dù nhiều nước sử dụng cùng 1 kiểu thiết kế cho vài (đôi khi tất cả) các loại cờ.

Từ xa xưa, người ta đã biết dùng lá cờ để biểu trưng cho 1 nhân vật lãnh đạo hay 1 gia tộc lãnh chúa.

Bắc Mỹ
Châu Phi
Châu Á
Châu Âu
Châu Đại Dương
Nam Cực
Nam Mỹ