斯洛文尼亚语

斯洛文尼亚语
斯洛文尼亞语(slovenski jezik 或 slovenščina),属印欧语系斯拉夫语族,为斯洛文尼亚的官方语言,在全球有约2百万使用者,分为8种互不相通的方言群. 斯洛文尼亚语比较接近塞尔维亚-克罗地亚语.

国家
  • 斯洛文尼亚