Mapa - Rumunsko (Romnia)

Svět >  Evropa >  Rumunsko

Rumunsko (Romnia)

Rumunská vlajka
Rumunsko je stát na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu. Východní břehy země omývají vody Černého moře.

S celkovou rozlohou 238 397 kilometrů čtverečních a 20 miliony obyvatel je Rumunsko 12. největším a 7. nejlidnatějším členským státem Evropské unie. Jeho hlavním a největším městem je Bukurešť, kde žije 1,8 milionu obyvatel, což z ní činí šesté největší město v EU. Rumunsko má 47. největší ekonomiku na světě podle nominálního hrubého domácího produktu. Od roku 2000 zaznamenává značný ekonomický růst, od roku 2017 dokonce největší v EU (spolu s Irskem).

Moderní Rumunsko vzniklo v roce 1859, personální unií podunajských knížectví Moldavska a Valašska. Nový stát, oficiálně nazývaný Rumunsko od roku 1866, získal v roce 1877 nezávislost na Osmanské říši. Po první světové válce se součástí rumunského království stalo Sedmihradsko, Banát, Bukovina a Besarábie. Během druhé světové války bylo Rumunsko součástí fašistické Osy a spojencem nacistického Německa. V roce 1944 se však připojilo ke Spojencům. Během války ztratilo některá území, z nichž po skončení války získalo zpět pouze severní Transylvánii. Po válce se Rumunsko rovněž stalo republikou a zemí východního bloku. Bylo členem RVHP i Varšavské smlouvy, byť spolu s Jugoslávií odolávalo plné hegemonii Moskvy. Po revoluci v roce 1989 přešlo k demokracii a tržní ekonomice. Od roku 2004 je členem Severoatlantické aliance, od roku 2007 Evropské unie.

Přes 80% obyvatel se hlásí k východní pravoslavné církvi a 91% hovoří rumunštinou.

Původní obyvatelé Dákové byli podrobeni v roce 106 Římany. Území, zvané Římany Dácie, si však i poté ponechalo značnou míru samostatnosti. Římané ovlivnili místní obyvatele jazykově a lidová verze latiny se tak stala základem rumunštiny. Dokonce i pojem Rumunsko je odvozen z latinského pojmu romanus, tedy "římský občan" (prvně byl užit v 16. století italskými cestovateli).

Ve středověku bylo Rumunsko rozděleno do tří knížectví. První dvě, Valašsko a Moldávie, byla od 16. století závislá na Osmanské říši, Sedmihradsko bylo zprvu součástí Uher, v 16. století mělo na Osmanské říši větší míru nezávislosti, roku 1699 pak bylo znovu připojeno k Uhrám. Nejvýznamnějším moldavským vládcem byl kníže Štěpán III. Veliký, který knížectví po mnoho let bránil před expanzí Osmanské říše. Během vlády Michala Chrabrého byla roku 1600 tři knížectví poprvé spojena do jednoho státního celku.

V 18. století ovládli Rumunsko Osmani a vládnoucí třídou byli tzv. fanaoriti, osmanští Řekové z Cařihradu.

Valašsko a Moldávie získaly roku 1829 autonomii v rámci Osmanské říše, v roce 1859 se sjednotily v Rumunské knížectví (první kníže Alexandr Ioan Cuza) a položily tak základ samostatnému Rumunsku, které bylo plně uznáno roku 1878 po porážce Osmanů v rusko-turecké válce, ve které Rumuni bojovali na straně Ruska.

Od roku 1881 bylo Rumunsko královstvím, prvním králem byl Karel I. Rumunský. Roku 1916 vstoupilo Rumunsko do první světové války na straně Dohody, a to navzdory tomu, že král Ferdinand I. Rumunský pocházel z německého rodu Hohenzollernů. Po první světové válce se rozšířilo o území patřící Uhersku a carskému Rusku – Sedmihradsko, Bukovinu a Besarábii, čímž vzniklo tzv. Velké Rumunsko. Roku 1919 Rumunsko vojensky zakročilo proti Maďarské republice rad a rumunská vojska obsadila Budapešť. Rumunsko bylo roku 1920 signatářem Trianonské smlouvy, která připravila Maďarsko o velkou část území. V meziválečném období bylo Rumunské království součástí Malé dohody. Úzce spolupracovalo s Československem a Jugoslávií proti nárůstu maďarského vlivu.

Ve druhé světové válce Rumunsko bojovalo po boku Třetí říše. Rumuni přišli za druhé vídeňské arbitráže o severní Sedmihradsko, které bylo přiděleno expandujícímu Maďarsku. Pod německým tlakem byla Bulharsku předána Jižní Dobrudža. Roku 1940 okupoval Sovětský svaz Severní Bukovinu a Besarábii. V zemi měl v tehdejší době největší vliv maršál Ion Antonescu. Po napadení SSSR Německem v roce 1941 získali Rumuni území zpět. Rumunské jednotky se během sovětského tažení dopustily masakru v Oděse a účastnily se vítězné bitvy o Sevastopol, utrpěly ale těžké ztráty v bitvě u Stalingradu. Roku 1944 proběhl státní převrat a zbytek války bojovalo Rumunsko po boku Rudé armády. Rumunská armáda se výrazně podílela na osvobození Československa v roce 1945. Osvobodila zhruba třetinu Slovenska a polovinu Moravy včetně měst jako Uherské Hradiště, Kroměříž či Přerov. Po válce byla Rumunsku opět odňata Besarábie a připojena k Sovětskému svazu, bylo ale získáno zpět Maďary okupované severní Sedmihradsko. 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
RON Rumunské leu (Romanian leu) lei 2
ISO Jazyk (lingvistika)
HU Maďarština (Hungarian language)
RO Rumunština (Romanian language)
Neighbourhood - Státní území  

Mapa - Rumunsko (Romnia)

Zeměpisná šířka / Zeměpisná délka : 46° 0' 0" N / 25° 0' 0" E | Časové pásmo : UTC+2:0 / UTC+3 | Měna : RON | Telefon : 40  

Mapa

Google-Mapa-Rumunsko
Google
Google Earth-Mapa-Rumunsko
Google Earth
OpenStreetMap-Mapa-Rumunsko
OpenStreetMap
Mapa-Rumunsko1789px-Romania_general_map-en.svg.png
1789px-Romania_gener...
1789x1266
freemapviewer.org
Mapa-RumunskoUn-romania.png
Un-romania.png
3265x2408
freemapviewer.org
Mapa-Rumunsko2000px-Romania_Regions_map.svg.png
2000px-Romania_Regio...
2000x1469
freemapviewer.org
Mapa-RumunskoPhysical_map_of_Romania.jpg
Physical_map_of_Roma...
800x577
freemapviewer.org
Mapa-RumunskoRomania_location_map_Topographic.png
Romania_location_map...
1822x1303
freemapviewer.org
Mapa-Rumunsko-Administrative_map_of_Romania,_1960-1968.jpg
Administrative_map_o...
6438x5100
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-large_detailed_physical_map_of_romania.jpg
large_detailed_physi...
4800x3486
www.vidiani.com
Mapa-Rumunsko-Greater_Romania,_physical_map.JPG
Greater_Romania,_phy...
3392x2740
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-Un-romania.png
Un-romania.png
3265x2408
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-romania-transport-map.gif
romania-transport-ma...
3265x2408
www.globalcitymap.co...
Mapa-Rumunsko-Romania_1930.png
Romania_1930.png
3023x2207
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-Romania_1930_Map.png
Romania_1930_Map.png
3023x2207
www.jewishgen.org
Mapa-Rumunsko-romania-roads-condition.gif
romania-roads-condit...
2081x2750
romaniatourism.com
Mapa-Rumunsko-map-of-romania.jpg
map-of-romania.jpg
2449x1841
heifer12x12.files.wo...
Mapa-Rumunsko-Map_of_Romania_by_TLMedia.jpg
Map_of_Romania_by_TL...
2167x1578
fc04.deviantart.net
Mapa-Rumunsko-Romania_map_modern.png
Romania_map_modern.p...
1800x1800
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-Romania_map_blank.png
Romania_map_blank.pn...
1800x1800
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-Mapa-Politico-de-Rumania-4665.jpg
Mapa-Politico-de-Rum...
1344x1976
mapas.owje.com
Mapa-Rumunsko-biogaz.jpg
biogaz.jpg
1920x1359
www.researchfactory....
Mapa-Rumunsko-Romania_location_map_Topographic.png
Romania_location_map...
1822x1303
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-Romania_general_map-en.png
Romania_general_map-...
1789x1266
upload.wikimedia.org
Mapa-Rumunsko-ro-1600px.jpg
ro-1600px.jpg
1600x1162
www.virtualromania.o...
Mapa-Rumunsko-romania-map-admin.jpg
romania-map-admin.jp...
1570x1116
www.geopoesia.ru
Mapa-Rumunsko-Romanian-political-map.gif
Romanian-political-m...
1412x998
www.ezilon.com
Mapa-Rumunsko-Administrative_map_of_Romania,_1952-1956.png
Administrative_map_o...
1400x1001
upload.wikimedia.org
1 2 3 4 5 6 

Photograph

Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 mapnall@gmail.com