Slovenska

Slovenska
Slovenska (slovenski jezik eller slovenščina) är ett sydvästslaviskt språk som huvudsakligen talas i Slovenien, där det är officiellt språk, men även i Italien (Friuli-Venezia Giulia), Österrike (Kärnten och Steiermark) och Ungern (floden Rábas avrinningsområde). Det är ett av de få språk där dualis fortfarande förekommer som en levande del av språket.

Det slovenska litteraturspråket hade sin början på 1500-talet då den protestantiske prästen, författaren och översättaren Primož Trubar som standardspråk valde den centrala dialekten som talades i Ljubljana - denna bestod i grunden av en blandning av de största dialekterna från regionen Dolenjska (Nedre Krain), som var Trubars hemtrakter, från regionen Gorenjska (Övre Krain) och regionen Notranjska (Inre Krain). Han valde att använda den latinska skriften framför den glagolitiska, efter att hans första två böcker hade tryckts med det glagolitiska alfabetet.

Land