Språk - Zhuang (språk)

Språk  >  Zhuang

Zhuang (språk)

Zhuang är ett tai–kadaispråk som talas i regionerna Guangxi och Lianshan i Folkrepubliken Kina av sammanlagt kring 14 000 000 människor. Zhuang, som är ett taispråk och därmed i släkt med språk som thai och laotiska, är officiellt språk i båda dessa regioner. Standardiserad zhuang bygger på dialekten som talas i Wuming. Zhuang utgör ett dialektkontinuum med buyei som i Kina ses som ett eget språk. Det är ett tonspråk med sex olika toner i öppna stavelser och två i slutna stavelser.

Zhuang skrevs traditionellt med en logografisk skrift kallad sawndip. Vissa tecken lånades direkt från den kinesiska skriften medan andra skapades efter kinesiskt mönster. Tillvägagångssättet påminner om den vietnamesiska chữ nôm och båda har en mer än tusenårig historia.

Först 1957 fick språket ett eget skriftspråk baserat på latinsk skrift. Skriften innehöll en blandning av latinska och kyrilliska bokstäver samt IPA-tecken och modifierade siffror. År 1986 genomfördes en stavningsreform som, för att underlätta vid datoranvändning och tryckning, ersatte icke-latinska bokstäver med latinska.

Land

Kina

Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare. Vissa siffror visar att Kinas befolkning var 1,5 miljarder invånare år 2006.

Kina har landgräns mot Mongoliet, Ryssland, Nordkorea, Vietnam, Laos, Burma, Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, och Kazakstan, och har havsgräns mot Nordkorea, Sydkorea, Japan, Filippinerna, Malaysia, Brunei och Vietnam.

Språk

Zhuang language (English)  Lingua zhuang (Italiano)  Zhuang (Nederlands)  Zhuang (Français)  Zhuang (Deutsch)  Língua zhuang (Português)  Чжуанский язык (Русский)  Idioma chuang (Español)  Język zhuang (Polski)  壮语 (中文)  Zhuang (Svenska)  チワン語 (日本語)  Чжуанська мова (Українська)  좡어 (한국어)  Zhuangin kieli (Suomi)  Džuangų kalba (Lietuvių)  Čuangština (Česky)  Zhuangca (Türkçe)  ภาษาจ้วง (ไทย)  Tiếng Tráng (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com